خدمات :

تامین تجهیزات و ارائه خدمات آزمایشگاهی

سام پارس اکسیر

سام پارس اکسیر یکی دیگر از مجموعه های سرو پایدار می باشد که در راستای پیشرفت تکنولوژی های نوین و به روز جوامع در صنایع مختلف، به ویژه نفت، گاز، پتروشیمی و داروسازی فالیت می کند.

خط مشی سام پارس اکسیر :

  • کیفیت
  • تخصص
  • رضایتمندی مشتریان