نمایندگی های طب ابزار آسیا
  • Alfawassermann
  • Diatron
  • Elitech Group(Wescor)
  • Genomica
  • Sensacore
  • Pathtech
  • Corebiotech
  • MLT Limited Liability
  • Vitro master Diagnostic
  • Diamond Diagnostic

طب ابزار آسیا

شرکت طب ابزار آسیا در سال ۱۳۸۶ با حضور افراد مجرب در زمینۀ تجهیزات پزشکی ، بازرگانی و مدیریت پا به عرصه وجود نهاد و در مدت زمان کوتاهی با توجه به زمینۀ قبلی و تخصص موسسین توانست نام خود را به عنوان یکی از شرکت های معتبر در زمینۀ تجهیزات آزمایشگاهی معرفی نماید .
این شرکت همواره سعی کرده با استفاده از راهنمایی اساتید فن ، بهترین تجهیزات را با مناسب ترین قیمتها در اختیار مراکز قرار داده و با راهنمایی صادقانه مراکز و تعهد و پایداری در ارائه خدمات پس از فروش ، خود را شریک مشتریان بنماید . این شرکت با تمرکز در بخش آزمایشگاهی، علی الخصوص پاتولوژی، فعالیت می نماید و در آینده نزدیک تصمیم به گسترش دامنه فعالیت های خود دارد.

هدف شرکت طب ابزار آسیا : عبارت است از بهداشت و درمان قابل دسترسی و اعتماد برای همه اقشار جامعه.

خط سیر شرکت طب ابزار آسیا : نیازهای بهداشتی و پزشکی جامعه را بررسی کرده و با برقراری ارتباط با افراد کلیدی، به بهترین نحو این نیاز ها را برآورده می کند و بهترین راه حل را از هر کجای دنیا متناسب با شرایط ایران فراهم می آورد تا بتواند بهداشت و درمانی قابل دسترس و اعتماد برای همه اقشار فراهم کند.

کاتالوگ محصولات طب ابزار آسیا