فرم اعلام همکاری

ما اعتقاد داریم سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. جذبِ افراد متخصص و کوشا در سرلوحه اهداف ما قرار دارد. بنابراین ما چشم‌ به راه حضور افراد توانمند و خلاق هستیم و زمینه‌های لازم را برای فعالیت این افراد فراهم کرده‌ایم. برای اعلام همکاری با ما فرم زیر را تکمیل کنید.
  • Name of the center and duration of employment