خدمات گروه فرمند دانش ابزار:
  • دستگاه های فلوسایتومتری
  • تامین و واردات تجهیزات آزمایشگاهی

فرمند دانش ابزار

فرمند دانش ابزار در سال ۱۳۹۵ با هدف توسعه بازار فلوسایتومتری و نیز گسترش دانش و کاربرد فلوسایتومتری در زمینه­های تحقیقاتی و تشخیصی تاسیس شد.

  • دستگاه های فلوسایتومتری
  • تامین و واردات تجهیزات آزمایشگاهی
  • سرویس و خدمات پس از فروش کالا
  • تامین قطعات یدکی، با کیفیت و قیمت مناسب
  • قطعات و لوازم یدکی دستگاه های فلوسایتومتری
  • ارائه خدمات مشاوره ای به دور از منافع سازمانی
  • آزمایش SCSA (سنجش ساختار کروماتین اسپرم)
  • آزمایش DFI