ما در شتاب دهنده سکو تلاش می کنیم  تا تیم بتواند تمامی مراحل اجرایی و نتایج حاصل شده و داده های جمع آوری شده را در راستا ارائه به سرمایه گذار تنظیم کند تا پس از پایان دوره شتاب دهی با قدرت و آمادگی کامل و داشتن یک مدل کسب و کار جذاب و واقعی به مرحله ارائه و مذاکره با سرمایه گذار وارد شود.

شتاب دهنده تخصصی سکو

شتاب دهنده تخصصی سکو از مرداد 1398، برای هموارسازی راه پر پیچ و خم کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) در حوزه سلامت، با تمرکز بر جامعه سالمندان و کودکان، راه اندازی شد.

شتابدهنده تخصصی سکو با ایجاد شبکه ارتباطی با افراد متخصص و صاحب نظر، ارائه خدمات کوچینگ کسب و کار، مشاوره و منتورینگ، برگزاری کارگاه های آموزشی، در اختیار قرار دادنفضای کار اشتراکی به هماه آزمایشگاه های مناسب و تزریق سرمایه بذری به تیم ها، آنها را برای راه اندازی کسب و کار خود و تولید نمونه اولیه و جذب سرمایه مورد نیاز برای توسعه کسب و کار آماده می سازد تا زمینه های موفقیت شان تقویت گردد.

در واقع تیم سکو به مانند یک هم بنیان گذار همواره تلاش می کند تا در تمامی مراحل کار، از تدوین مدل اولیه کسب و کار و طراحی چشم انداز و اهداف، تا برنامه ریزی برای تولید محصول یا خدمت، شناسایی و ورود به بازار در کنار تیم قرار گیرد.