دستگاه فول اتومات استخراج DNA / RNA

  • استخراج DNA و RNA با روش جدید magLEAD
  • استخراج در 25 دقیقه
  • نمونه های قابل استفاده : خون، سرم، پلاسما، ادرار، بزاق، Tissue, Cell free DNA, Stool, CSF, Swabو مایع آمینیون
  • یک پروتکل ثابت برای تمامی نمونه ها با حجم یکسان
  • دارای تاییدیه CE-IVD دستگاه و مواد مصرفی
  • امکان گذاشتن1 تا 6 و 1 تا 12 نمونه در هر بار خوانش
  • حجم مورد نیاز 1ml / 400ul /200ul