دستگاه اسموتر Vapor Pressure Osmometer

  • دستگاه ساخت کشور آمریکا و دارای تاییدیه های FDA و CE می باشد.
  • اندازه گیری اسمولاریته انواع مایعات
  • انجام هر تست در 90 ثانیه
  • بدون نیاز به کالیبراسیون و دارا بودن اتوکالیبراسیون
  • حجم نمونه مورد نیاز جهت اندازه گیری 10ul
  • محدوده اندازه گیری از صفر تا 3200mmol/kg (مقادیر تا 3800mmol/kg هم از منوی های منوال دستگاه قابل اندازه گیری می باشد.)
  • دمای مناسب محیط قرارگیری دستگاه 60-0 درجه سانتی گراد