دستگاه رنگ آمیزی لام هماتولوژی Slide stainer

Aerospray Hematology Slide Stainer

slide stainer / cytocentrifuge

  • قابلیت رنگ آمیزی 120 لام در ساعت
  • کاهش قابل توجه میزان رنگ مصرف شده
  • قابلیت برنامه ریزی برای رنگ آمیزی دلخواه (گیمسا، Bone Marrow، …)
  • دارای تاییدیه های CE و FDA