دستگاه سل کانتر فول دیف Abacus 5

Wallk-away intelligence

  • 5 پارف دیف
  • قابلیت اندازه گیری 26 پارامتر + 2 هیستوگرام + 2 اسکترگرام
  • روش خوانش سیستم لیزری فلوسایتومتری + لیزر اسکترینگ
  • توانایی انجام 60 تست در ساعت
  • دارای مسیر جداگانه جهت شمارش سلول های بازوفیل
  • قابلیت گزارش مرفولوژی سلول های غیر طبیعی
  • صفحه نمایش بزرگ، رنگی و لمسی
  • بدون نیاز به کامپیوتر جانبی