دستگاه سل کانتر پارشیال دیف

Abacus 380

When Speed and Performance Matter

  • 3 پارت دیف
  • روش خوانش بر اساس ایمپدانس
  • توانایی انجام 80 تست در ساعت
  • صفحه نمایش لمسی
  • دارای پرینتر داخلی