کمی داک

قابلیت تصویر برداری از ژل های کمی لومینسنس

 • قدرت دوربین 16 bit ( 5 مگاپیکسل)
 • Cooling معادل 57- درجه
 • دارای نرم افزار تصویربرداری Genesys و نر افزار آنالیز GeneTools
 • قابلیت استفاده از نرم افزار های GeneDirectory

 

 

 

 

ژلداک :

 • قابلیت تصویر برداری از ژل های فلورسنس
 • قدرت دوربین 12/16 bit ( 3 مگاپیکسل)
 • دارای نرم افزار تصویربرداری Genesys و نر افزار آنالیز GeneTools
 • قابلیت استفاده از نرم افزار های GeneDirectory

 

 

 

 

 

ژلداک/کمی داک

 • قابلیت تصویربرداری از ژل های فلورسنس و کمی لومینسنس
 • قدرت دوربین 9 مگاپیکسل (16bit)
 • دارای نرم افزار تصویربرداری Genesys و نر افزار آنالیز GeneTools