دستگاه ژنوتایپینگ مولتی پلکس PCR

DNA Flow Trchnology Direct PCR

  • بر اساس روش Reverse dot blot hybridization
  • قابلیت ژنوتایپ همزمان 36 تایپ HPV اعم از High Risk و Low Risk بدون نیاز به استخراج DNA
  • قابلیت ژنوتایپ 11 سوش بیماری های مقاربتی (STD)
  • قابلیت ژنوتایپ همزمان 10 سوش باکتریایی مننژیت(Bacterial CNS)
  • قابلیت ژنوتایپ همزمان 36 و 20 سوش مقاوم به دارو، بیماری سپسیس (Sepsis) اعم از باکتری های گرم مثبت، گرم منفی، انتروکک ها، انتروباکتری ها  و قارچ ها به همراه شناسایی همزمان سوش های مقاوم به آنتی بیوتیک
  • قابلیت ژنوتایپ همزمان 17 عامل ایجاد بیماری های تنفسی
  • توسعه پنل تستی بدون نیاز تعویض دستگاه
  • دارای تاییدیه CE اروپا و WHO
  • مجهز به دوربین و نرم افزار آنالیز