دستگاه ژنوتایپینگ Microarray based Multiplex PCR

CLART Technology

 • براساس روش Microarry microplate-based assays
 • پنل HPV شامل 35 تایپ HPV اعم از High Risk و Low Risk بدون نیاز به استخراج DNA
 • پنل STis شامل 16 سوش بیماری های مقاربتی اعم از باکتریایی، ویروسی، پارازیتی و قارچی
 • پنل ENTHERPEX شامل 9 سوش ویروسی شایع برای تشخیص CNS و …
 • پنل PneumoVir شامل 21 سوش ویروسی بیماری های تنفسی
 • پنل EnteroBac شامل 9 گروه از سوش های مختلف ایجاد کننده بیماری های گوارشی مانند سالمونلا و …
 • پنل Septiback شامل 32 عامل ایجاد کننده بیماری سپسیس اعم از باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و قارچ
 • پنل CMA شامل : KRAS, BRAF, PI3K, NRAS, ikras, EGFR, ALK, ROS
 • توسعه پنل تستی بدون نیاز به تعویض دستگاه
 • دارای تاییدیه CE اروپا
 • دارای Reader و قابلیت خوانش 96 نمونه همزمان