کیت های تشخیصی پیش از تولد

کمپانی IQ Products همچنین دارای محصولاتی در زمینه تشخیص بیماری های مرتبط با اختلالات دوره بارداری و پریناتال بر پایه تکنیک های فلوسایتومتری و الایزا می باشد. عبارتنداز: