Agilent Technologies

Vitamin D325 – Hydroxyvitamin D

  • انجام بیش از 100 نمونه در روز
  • تمام اتوماتیک
  • دقت و صحت بالا
  • روش گلد استاندارد و مرجع
  • پرست ارزان و به صرفه
  • نصب در چندین مرکز معتبر کشور
  • خدمات پشتیبانی سریع