محصولات فلوسایتومتری و کیت های آزمایشگاهی

کمپانی IQ Products یکی از شرکت های تولیدکننده محصولات تشیصی، آزمایشگاهی با سابقه طولانی است که در زمینه آنتی بادی های منوکلونال و پلی کلونال  کیت های الایزا و تست های Rapid تولیدات مختلفی دارد.

یکی از مهمترین توانمندی های این شرکت تولید آنتی بادی های منوکلونال تشخیصی، مرتبط با تکنیک فلوسایتومتری است. آنتی بادی هایی با طیف وسیعی از کنژوگه های فلورسنس که در زمینه های تشخیص لوسمی و بررسی شاخص های انکوژنیک نیز استفاده می شوند.

آنتی بادی ها و موارد مصرفی فلوسایتومتری:

 • CD markers
 • MHC antigens
 • Leukocyte associated molecules
 • Cell proliferation
 • Immunoglobulins
 • Diagnose of clonality
 • Cytokiness
 • Erythrocytes
 • Isotype controls
 • Apoptosis
 • Lysing and permeabiliization
 • Around 200 anti bodies for cancer research