Genome Scan

  • انواع تست های WES با بروزترین IIIumina platforms
  • استفاده از کیت های Agilent SureSelect برای مرحله Library Preparation
  • سرعت بالا در جوابدهی
  • قابلیت ارائه فایل FastQ , BAM , VCF
  • دارای تاییدیه های ISO 17025 , ISO 15189
  • دارای ارائه ریپورت کلینیکال

کمپانی Genome Scan قابلیت ارائه پنل وراثتی با بررسی بیش از 2700 ژن به صورت Targeted را دارا می باشد.