IN Genius 3

  • قابلیت تصویر برداری از ژل های فلورسنس
  • قدرت دوربین 12/16bit (3 مگاپیکسل)
  • دارای نرم افزار تصویر برداری Genesys و نرم افزار آنالیز GeneTOOLS
  • قابلیت استفاده از نرم افزارهای GeneDirectory
  • نصب شده در مراکز معتبر کشور